มุทิตา อ.ประหยัด

ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู และลูกศิษย์อาจารย์ประหยัด ร่วมจัดงานมุทิตา อ.ประหยัด หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คนปัจจุบัน ที่อายุครบ 60 ปีในปีพ.ศ. 2558 นี้ ขึ้นที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558

12079472_10153114089026024_8209106672913718394_n

กำหนดการ

 • 1100 ลงทะเบียน
 • 1130 วีดิทัศน์ประวัติอาจารย์ประหยัด
 • 1145 ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู ประธานการจัดงานกล่าวเปิดงาน
 • 1150 ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมป์ กล่าวอวยพร
 • 1155 ชมการแสดงจากนักศึกษาจากประเทศภูฐาน
 • 1215 ชมการแสดงจากนักศึกษาปัจจุบัน ชุดที่ 1
 • 1230 รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟท์)
 • 1315 ชมการแสดงจากนักศึกษาปัจจุบัน ชุดที่ 2
 • 1330 รดน้ำแสดงมุทิตาอ.ประหยัด
 • 1400 มอบของขวัญและถ่ายภาพ

ผู้ดำเนินรายการ

 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

เครื่องเสียงและดนตรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง