อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Assistant Professor Dr. Alisa Damnernsawad

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Room : N514/2
Phone : 02 201 5275
E-mail : alisa.dam@mahidol.edu

งานวิจัย

  • Cancer
  • Cell Biology

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016
  • ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12

การเรียนการสอน