ประหยัด โภคฐิติยุกต์

อ.ประหยัด

Associate Professor Dr.Prayad Pokethitiyook

Room : B410/1
Phone : 02 201 5479
E-Mail : prayad.pok@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหาร:

  • ที่ปรึกษาภาควิชาชีววิทยา ( 12 มีนาคม 2567 – ปัจจุบัน )
  • หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (  13 กุมภาพันธ์ 2551 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 )

งานวิจัย

  • Biodegradation, Bioremediation
  • Biodiesel from algae
  • Phytoremediation