Highlight Activities 2021: Temporal Variations in Patterns of Clostridioides difficile Strain Diversity and Antibiotic Resistance in Thailand

การติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียดื้อยา จัดเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะการติดเชื้อ Clostridioides difficile ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ อุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคจากการติดเชื้อ C. difficile เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการอุบัติขึ้นของเชื้อ C. difficile ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ  นอกเหนือจากการดื้อยาปฏิชีวนะแล้วความรุนแรงของการติดเชื้อ ยังมีความสัมพันธ์กับการผลิตสารพิษของเชื้ออีกด้วย ในประเทศไทยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียชนิดนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบเชื้อ

Read more

Highlight Activities 2021: การค้นพบปลาไคเมราหรือฉลามผี (ghost shark) จำนวน 3 ชนิดในทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ในปี ค.ศ. 2018 เรือสำรวจ Dr. Fridtjof Nansen จากประเทศนอร์เวย์ โดยความร่วมมือกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สำรวจทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณน้ำลึกซึ่งพบปลาหลากหลายชนิด รวมถึงปลาไคเมราหรือฉลามผี (ghost shark) ซึ่งเป็นปลากระดูกอ่อนที่แยกสายวิวัฒนาการออกมาจากปลาฉลามและกระเบน ปลาไคเมราอาศัยอยู่ในน้ำลึกกว่า 200 เมตร

Read more

พบนักศึกษาใหม่ TCAS64 รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ระบบ TCAS รอบที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เด็กใหม่กับ Mahidol Science” ในวันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2564 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:00 และพบอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ

Read more

ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

การมีส่วนร่วมของชุมชน อาจเป็นทางออกของการอนุรักษ์ท่ามกลางความผันผวนของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องเปิดใจเพื่อก้าวข้ามความคุ้นชินที่มีอยู่ในสังคมมานาน ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า” เป็นการรวบรวมงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาที่ทำวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลามากกว่าสิบปี ด้วยทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การอนุญาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้จัดทำหวังว่าชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

Read more

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22 (SciEx2021)

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22 (The 22nd Science Project Exhibition, SciEx2021) วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 0900-1700 รูปแบบ: ออนไลน์ (เนื่องจากการระบาดของโควิด-19) รางวัล Plenary

Read more

Highlight Activities 2021: Reinstatement of Dermacentor tricuspis (Schulze, 1933) n. comb., n. stat. (Acari: Ixodidae) as a valid species, synonymization of D. atrosignatus Neumann, 1906 and description of a new species from Indonesia, Malaysia and Thailand

Re-examination of the holotype of Dermacentor atrosignatus Neumann, 1906 (Acari: Ixodidae) stored in the Natural History Museum (London, UK) revealed that this

Read more