ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 ส.ค. 64 โดยมี ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีการแนะนำวิชาเรียน แนวทางการเรียน พร้อมพบปะรุ่นพี่และศิษย์เก่าอย่างอบอุ่น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2564

Read more

ค่ายเสริมสร้างวิชาการ 2564

ภาควิชาชีววิทยา ร่วมกิจกรรมในค่ายเสริมสร้างวิชาการ 2564 ทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม WebEx เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 13:00-14:30 โดยมี อ.ดร.นภัทร รัตน์นราทร อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี และ อ.ดร.เติมทิพย์ พูลพักตร์ เป็นผู้ประสานงาน

Read more

Highlight Activities 2021: ความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยพิจารณาจากพันธุศาสตร์ประชากรของปลาพลวง (Neolissochilus soroides)

เรื่อง ความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยพิจารณาจากพันธุศาสตร์ประชากรของปลาพลวง (Neolissochilus soroides) ปลาพลวงชนิด Neolissochilus soroides (ภาพ A) เป็นปลาน้ำจืดที่พบทั่วไปในบริเวณน้ำตกของภาคตะวันออกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและคาบสมุทรมลายู การพบปลาพลวงเป็นจำนวนมากในแหล่งน้ำเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม แม้ว่าปลาพลวงจะมีจำนวนมากมายในบริเวณน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งน้ำคุณภาพดี น้ำใส มีปริมาณออกซิเจนมาก แต่เมื่อออกมาภายนอกเขตอุทยานซึ่งล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้และพื้นที่หมู่บ้าน กลับไม่พบปลาพลวงเลยโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่น้ำในลำธารด้านล่างแห้งขอดหรือน้ำขุ่น นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ที่พบตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติด้านที่หันหน้าเข้าอ่าวไทย ส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังเทือกเขาในจังหวัดจันทบุรีในลุ่มน้ำโตนเลสาบล่าง ไม่พบปลาพลวง (ภาพ

Read more

Highlight Activities 2020: Molecular phylogeny reveals high diversity and endemism in the limestone karst‐restricted land snail genus Sophina Benson, 1859 from Myanmar (Eupulmonata: Helicarionidae), with description of four new species

Molecular phylogeny reveals high diversity and endemism in the limestone karst‐restricted land snail genus Sophina Benson, 1859 from Myanmar (Eupulmonata:

Read more