ปราณีต ดำรงผล

อ.ปราณีต

Associate Professor Dr.Praneet Damrongphol

Room : N411
Phone : (66 2) 201 5252
E-Mail : praneet.dam@mahidol.ac.th

ตำแหน่ง

  • ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชา 2559 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าภาควิชา 2547-2550
  • รองหัวหน้าภาควิชา 2543-2546