Quiz

แฟนพันธุ์แท้ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย

ฉลอง “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

กำเนิดสปีชีส์แปลมาจากหนังสือเล่มใด

 
 
 
 

หากดาร์วินมีชีวิตมาเห็น “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทยตีพิมพ์ออกมาสำเร็จ ดาร์วินจะมีอายุกี่ปี

 
 
 
 

หัวหน้าคณะผู้แปลของ “กำเนิดสปีชีส์” คือใคร

 
 
 
 

สำนักพิมพ์ที่ยอมรับพิมพ์หนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” คือสำนักพิมพ์อะไร

 
 
 
 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทีมผู้แผล “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย

 
 
 
 

หากท่านไปสั่งจองหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” แล้วไปรับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ท่านจะได้อะไร

 
 
 
 

หนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ได้รับเกียรติจากบุคคลในข้อใดเขียนคำนิยมให้

 
 
 
 

ในอดีตเคยมีคำถามชุด “แฟนพันธุ์แท้ ชาร์ลส์ ดาร์วิน” บนเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยา หากได้คะแนนเต็ม จะได้รับการจัดระดับแฟนพันธุ์แท้ว่าอย่างไร