ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทย์ 2558

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 มีการตักบาตรทำบุญ รดน้ำแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะ และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ เช่นการร้องเพลงลูกทุ่งชิงรางวัล

บุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เช่นหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากร ดังภาพในอัลบั้มสงกรานต์คณะวิทย์ 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง