อรรถพล อภัยทอง ได้รับรางวัลชมเชยประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ตลอดมา ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขึ้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา นายอรรถพล อภัยทอง (บอส) ผู้เข้าประกวดด้วยเพลงชมทุ่ง ก็ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน 500 บาท เมื่อบ่ายวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

เพลงชมทุ่ง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง