รายงานตัวเข้าภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งความจำนงประสงค์เข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2-4 นั้น บัดนี้ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกสาขาวิชาออกมาแล้ว โดยภาควิชาชีววิทยา ได้ประกาศรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ในสาขาชีววิทยา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 คน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อกับภาควิชาชีววิทยาได้ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ ธุรการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตึก N ชั้น 4 ในเวลาราชการด้วย

 

 

Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5516 milliseconds

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง