รายงานตัวเข้าภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งความจำนงประสงค์เข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2-4 นั้น บัดนี้ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกสาขาวิชาออกมาแล้ว โดยภาควิชาชีววิทยา ได้ประกาศรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ในสาขาชีววิทยา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 คน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อกับภาควิชาชีววิทยาได้ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ ธุรการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตึก N ชั้น 4 ในเวลาราชการด้วย

 

 

ไม่พบเพจ
โลโก้ Google

ขออภัย ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ในเวลานี้

โปรดตรวจสอบที่อยู่แล้วลองอีกครั้ง

ทำงานสำเร็จด้วยแอปพลิเคชัน Google ไดรฟ์

ใน Google ไดรฟ์ สร้าง จัดเก็บและแชร์เอกสาร สเปรดชีต การนำเสนอและอื่นๆ ได้ง่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ drive.google.com/start/apps

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง