การสอบรายวิชา

การสอบซ่อมวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2558-2559

Lab_Reexam_20160713

การสอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการรวม MDL-1 และ MDL-2

  • 0900-1000 สอบแก้ตัววิชา วทชว 102
  • 1100-1200 สอบแก้ตัววิชา วทชว 104

กำหนดประกาศผลสอบ: วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง