ถ่ายทำรายการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตอนกล้องจุลทรรศน์

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดทำรายารโทรทัศน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสร้างสรรค์ พัฒนาสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาบริษัท บี อเมซซิ่ง

Read more

พบหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 — รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมบุคลากรหน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนด้านบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แก่อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ก่อนเริ่มการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในระหว่างเวลา 13:30 ถึง

Read more

Super (Biology) Kids นักชีววิทยาเปลี่ยนโลก

ภาควิชาชีววิทยา เชิญร่วมกิจกรรมจากภาควิชาชีววิทยาเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม วันที่ 11 มกราคม 2563 (และวันเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสที่ 9 มกราคม 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถานีที่ 24) ของถนนสายวิทยาศาสตร์

Read more

อบรมครูชีววิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ สควค. ประเภท Premium รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 L-01

Read more

10 ปี Bio-Geo Path

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 แต่เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) กลับเงียบเหงา เพราะทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่งดจัดงานวันเด็ก/ถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 เป็นวันเด็กปีแรกที่ Bio-Geo Path เปิดให้เด็ก ๆ

Read more

กิจกรรมชีววิทยา มหิดลวิชาการ 2558

กิจกรรมจากภาควิชาชีววิทยา ในงานมหิดลวิชาการ 2558 ระหว่างวันที่  6-7 พฤศจิกายน 2558 ที่ ห้อง SC3-304, SC3-308 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา กิจกรรมที่ 1 คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์ กิจกรรมที่ 2

Read more

ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่?

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Cafe หัวข้อ “ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง K102 เวลา 14:00 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรู้จากกิจกรรม Science

Read more

จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30-16:30 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Read more

Science Guide ตอนวิทย์ในวัด

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร) ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอน “วิทย์ในวัด”

Read more

โครงการยุวรามาเยี่ยมชม Bio-Geo Path

ภาพบุคลากรและเยาวชนจากโครงการ “ยุวรามา” มาเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรนำชม นอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้ไปเยี่ยมชม

Read more

Science Guide ตอนสระบุรี

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระบุรี วันที่ออกอากาศ เม.ย. 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง รายการ Science Guide ตอนเที่ยวสระบุรี

Read more