ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงหัวข้อวิจัยให้กับนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 2

[ประชาสัมพันธ์]

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงหัวข้อวิจัยให้กับนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 2 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

กำหนดการ
13.00-13.30 ลงทะเบียน
13.30-14.00 แนะนำหลักสูตร
14.00-15.00 แนะนำหัวข้อวิจัยโดยอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
15.00-15.45 Break & LabChat (ด้านข้างห้องประชุม)
15.45-16.30 “ไปวิจัยต่างประเทศจาก BI57” (ดำเนินการเสวนาโดย อ.อินทนนท์)