โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 9

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

ค่าย Bio Blood “เลือดข้น คนไบโอ”

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

เวลา

ระยะเวลา

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

08.00 – 09.00 60 นาที ลงทะเบียน บริเวณใต้ตึกกลม ฝั่งตึก K
09.00 – 09.30 30 นาที พิธีเปิด L-01  
09.30 – 09.50 20 นาที เปิดธีมค่าย Bio Blood เลือดข้นคนไบโอ L-01  
09.50 – 10.30 40 นาที กิจกรรมWelcome L-01  
  10 นาที Ice break เล่นกับตัวเอง    
  10 นาที ก หรือ ข    
  10 นาที แฟนพันธุ์แท้ตระกูลไบโอ    
  10นาที เพลงดีคีย์จีน    
10.30 – 10.40 10 นาที ชี้แจงกิจกรรมหลังเบรค    
10.40 – 11.00 20 นาที เบรคช่วงที่ 1 บริเวณใต้ตึกกลม ทำธงประจำตระกูล
11.00 -11.30 30 นาที กิจกรรมพรีเซนต์กลุ่ม L-01  
11.30 – 11.50 20 นาที กิจกรรมวนฐาน : ฐานที่ 1

ลานข้างตึกกลม, สวนนกเงือก,

สนามบาสตึกฟิสิกส์,

บริเวณใต้ตึกกลม

 
11.50 – 12.10 20 นาที กิจกรรมวนฐาน : ฐานที่ 2

ลานข้างตึกกลม, สวนนกเงือก,

สนามบาสตึกฟิสิกส์,

บริเวณใต้ตึกกลม

 
12.10 – 13.10 60 นาที รับประทานอาหารกลางวัน ใต้ตึกกลม  
13.10 – 13.30 20 นาที กิจกรรมวนฐาน : ฐานที่ 3

ลานข้างตึกกลม, สวนนกเงือก,

สนามบาสตึกฟิสิกส์,

บริเวณใต้ตึกกลม

 
13.30 – 13.50 20 นาที กิจกรรมวนฐาน : ฐานที่ 4

ลานข้างตึกกลม, สวนนกเงือก,

สนามบาสตึกฟิสิกส์,

บริเวณใต้ตึกกลม

 
13.50 – 14.10 20 นาที เบรคช่วงที่ 2 บริเวณใต้ตึกกลม  
14.10 – 14.40 30 นาที

กิจกรรม Brain Storm ช่วงที่1 :

อาหารประจำตระกูล

L-01  
14.40 – 15.40 60 นาที

กิจกรรม Brain Strom ช่วงที่ 2 :

แสดงละครตามหาคนร้าย

L-01  
15.40 -16.40 60 นาที กิจกรรมบายศรี L-01  
16.40 -17.00 20 นาที พิธีปิด L-01