ปฐมนิเทศ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 แบบ “MUSC – New Normal” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 ของวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ถ่ายทอดสดจากห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท (ดังกำหนดการด้านล่าง)

พบกับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาในกิจกรรมพบอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมเสริม พร้อมกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและของที่ระลึกจากคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรมลงใน Activity Transcript (AT) อีกด้วย