ประกาศ การคัดเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในภาควิชาชีววิทยา ดูรายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้

กำหนดการ

  • 13-17 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลารายงานตัวเข้าภาควิชา ที่ธุรการภาควิชาชีววิทยา ชั้น 4 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
  • 17 ก.ค. 58 วันสุดท้ายในการยื่นเรื่องขอย้ายภาควิชา
  • 27 ก.ค. – 10 ส.ค. 58 ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • 19 ก.ค. 58 วันประกาศผลการย้ายภาควิชา
  • 17-18 สิงหาคม 2558 รายงานตัวในวันเปิดภาคเรียนที่ธุรการภาควิชาชีววิทยา อีกครั้ง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง