สานสัมพันธ์ชีววิทยา 5

กิจกรรมสานสัมพันธ์ชีววิทยา ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 1200 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ พร้อมทั้งร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้

  • 12:00 ลงทะเบียน
  • 12:15 รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13:30 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยากล่าวเปิดงาน
  • 13:35 กิจกรรมจับสลากของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ

ร่วมบริจารของขวัญได้ที่คุณนริสรา วัฒนศัพท์ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559