สานสัมพันธ์ชีววิทยา 2563

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสานสัมพันธ์ชีววิทยา ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 (เลื่อนเป็น วันพุธที่ 29 มกราคม 2563)

  • 12:00 ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
  • 12:15 รับประทานกลางวันร่วมกัน
  • 13:30 พิธีเปิด โดยหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
  • 13:45 กิจกรรมสันทนาการเสริมความผูกพัน
  • 16:30 พิธีปิด

ท่านสามารถร่วมบริจาคของขวัญให้กับนักศึกษาที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ที่ภาควิชาชีววิทยาได้ภายในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 โดยมีคุณจิณณพัติ คงคาดิษฐ เป็นผู้ประสานงาน