เกณฑ์ให้คะแนนกองเชียร์ กีฬาปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

กองเชียร์ 40 คะแนน

  • ความพร้อมเพรียง สวยงาม ประทับใจผู้ชม 15 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ อุปกรณ์ประกอบ การเชียร์ต่อเนื่อง (เช่น การแปรอักษร รูปภาพ) 15 คะแนน
  • การขับร้อง น้ำเสียง ประสานเสียง 10 คะแนน

ผู้นำเชียร์และทีม 40 คะแนน

  • ความคิดสร้างสรรค์ มีความโดดเด่น เช่น ใช้ท่ายาก การต่อตัว อุปกรณ์ประกอบ 20 คะแนน
  • ความสวยงาม เครื่องแต่งกาย สร้างสรรค์ 10 คะแนน
  • ความพร้อมเพรียง 10 คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คะแนน

  • ความหลากหลายของบุคลากรทุกระดับ จำนวน 25 คนขึ้นไป มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงภาควิชาหรือคณะ 10 คะแนน

ตรงต่อเวลา 10 คะแนน

  • แสดงเชียร์เป็นเวลา 7 นาที และมีเพลงบังคับ 10 คะแนน

กรรมการผู้ให้คะแนน เป็นผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ (โดยไม่ให้คะแนนภาควิชาต้นสังกัด)