งานวิจัยภาควิชาชีววิทยา 2557

ในปีพ.ศ. 2557 ภาควิชาชีววิทยา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ จำนวน 27 เรื่อง Publications Ara F, Damrongphol P*. Vitellogenin gene expression at different ovarian stages in the giant

Read more