การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ตารางสอน หน้าแรกของผลงานตีพิมพ์ หนังสือเชิญ เอกสารยืนยันการได้ทุนวิจัย เป็นต้น โดยกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม (hard-copy) ส่งคุณเบญจมาศ ภายในวันจันทร์ที่

Read more

พรินท์พิดา สนธิพันธ์

Lecturer Dr.Prinpida Sonthiphand ห้องทำงาน โทรศัพท์ (662) 201 5272 อีเมล์ prinpida.son@mahidol.ac.th Research/งานวิจัย Environmental Microbiology การเรียนการสอน … Course coordinator/ผู้ประสานงานรายวิชา SCBI 113 Academic Services/

Read more

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 4

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา โดยในปีนี้ ภาควิชาชีววิทยาจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ณ ภูไอยรารีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กำหนดการ 14 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียน ออกเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์ สู่ภูไอยรา

Read more

ดับไฟตึก N ทั้งตึกวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ประจำอาคารเพื่อทดแทนตู้เดิมที่ชำรุด จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ดังนี้ ดับไฟฟ้าอาคาร N ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ดับไฟฟ้าอาคาร C ในวันอาทิตย์ที่

Read more

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาชีววิทยา 2558

ดูเพิ่มเติมบนอัลบั้ม (Facebook ภาควิชา) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ชีววิทยา 2558

Read more

แนะแนวการศึกษานักศึกษาชีววิทยาชั้นปี 2 ขึ้นปี 3

ภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาพ.ศ. 2558-2559 ที่จะถึงนี้ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:00-12:00 ณ ห้อง N516 นอกจากการแนะแนวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นจากนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่องการเดินทางไปเรียนบางวิชาที่ศาลายา

Read more

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา 2558

วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-15:30 สถานที่ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียนร่วมงาน 13:15 ประมวลภาพ “กว่าจะเป็นบัณฑิต”

Read more

เปิดตัวหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์”

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์”อย่างเป็นทางการในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ เวทีเอเทรียมฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 1400-1500 ตามด้วยงานแจกลายเซ็นแก่ผู้สนใจที่บูธของสำนักพิมพ์สารคดี B12 อ.ณัฐพล หนึ่งในทีมผู้แปล ไปร่วมแจกลายเซ็นกับหัวหน้าทีม ดร.นำชัย

Read more

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 5505xxx

ภาควิชาชีววิทยาจัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อที่ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไป ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และติดตามไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีนักศึกษาในการดูแลไม่เกิน 10 คน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา เลขประจำตัว 5505xxx แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 อ.ดร.ป๋วย

Read more

University of North Texas Meeting

อาจารย์ป๋วย อุ่นใจ และอาจารย์ปฐมพงษ์ แสงวิไล เป็นผู้แทนจากภาควิชาชีววิทยา ร่วมต้อนรับและเจรจากับ  Prof. Rick Nader, Vice Provost of International Affairs และ Prof. Gerald Knezek จาก College of Information

Read more