ภริณดา ทยานุกูล

Assistant Professor Dr. ParindaThayanukul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภริณดา ทยานุกูล

Room : SC2-300 (วิทยาเขตศาลายา)
Phone : 02-201-5250
E-Mail : Parinda.tha@mahidol.ac.th

งานวิจัย

  • Antibiotic resistance gene and antibiotic residual in environment
  • Endrocrine disrupting chemical in wastewater and biological treatment
  • Microbial regrowth in water distribution system