อบรมครูชีววิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ สควค. ประเภท Premium รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 L-01

Read more

10 ปี Bio-Geo Path

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 แต่เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) กลับเงียบเหงา เพราะทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่งดจัดงานวันเด็ก/ถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 เป็นวันเด็กปีแรกที่ Bio-Geo Path เปิดให้เด็ก ๆ

Read more

กิจกรรมชีววิทยา มหิดลวิชาการ 2558

กิจกรรมจากภาควิชาชีววิทยา ในงานมหิดลวิชาการ 2558 ระหว่างวันที่  6-7 พฤศจิกายน 2558 ที่ ห้อง SC3-304, SC3-308 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา กิจกรรมที่ 1 คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์ กิจกรรมที่ 2

Read more

ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่?

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Cafe หัวข้อ “ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง K102 เวลา 14:00 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรู้จากกิจกรรม Science

Read more

จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30-16:30 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Read more

Science Guide ตอนวิทย์ในวัด

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร) ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอน “วิทย์ในวัด”

Read more

โครงการยุวรามาเยี่ยมชม Bio-Geo Path

ภาพบุคลากรและเยาวชนจากโครงการ “ยุวรามา” มาเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรนำชม นอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้ไปเยี่ยมชม

Read more

Science Guide ตอนสระบุรี

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระบุรี วันที่ออกอากาศ เม.ย. 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง รายการ Science Guide ตอนเที่ยวสระบุรี

Read more

Science Guide ตอนภูเก็ต

อ.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทย นำเที่ยวภูเก็ต ในรายการ Science Guide ออกอากาศทางช่อง 9 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอนภูเก็ต

Read more

ภาคการเกษตรปรับตัวได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับตัวภาคการเกษตร ณ อาคาร์ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ดูวีดิโอเพิ่มเติม http://nstdachannel.tv/20150331-cc-audi-pm/

Read more

การใช้กล้องจุลทรรศน์

วีดิโอสื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงโดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (เสียง) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วีดิโอสอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการชีววิทยา 1 วทชว 102

Read more