วรุฒ ศิริวุฒิ

Lecturer Dr. Warut Siriwut

อาจารย์ ดร. วรุฒ ศิริวุฒิ

Room : SC2-310 (วิทยาเขตศาลายา)
Phone : 02 201 5250
E-Mail : warut.sir@mahidol.edu

ตำแหน่งบริหารในภาควิชา:

  • รองหัวหน้าภาควิชา (1 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน )

งานวิจัย

  • Invertebrate Zoology
  • Functional morphology
  • Evolutionary Systematics and Biogeography