เว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับเปลี่ยนแถบโลโก้และข้อความของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเปลี่ยนแปลง โลโก้มหาวิทยาลัยใหม่ ข้อกำหนดการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพิ่มลิงก์ “การรายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report บนเว็บไซต์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานอุบัติการ Incident Report

Read More
เกี่ยวกับเรา

แบบประเมินเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา

ลิงก์ไปแบบประเมิน http://bit.ly/1NGab61 (ท่านสามารถตอบแบบประเมินได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) แบบประเมินการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา จัดทำบน Google Form และใช้เว็บไซต์ bit.ly ในการย่อที่อยู่ของแบบฟอร์มให้สั้นลง รับประกันว่าไม่มีไวรัสหรือ malware แต่อย่างใด ข้อมูลที่ได้ใช้เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการทำเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยาต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และการประเมินผล: อ.ณัฐพล

Read More
อาจารย์

Root Lab Mahidol

แนะนำเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ Root Lab โดย อ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องปฏิบัติการ Root Lab B414 หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)2-201-5482 อีเมล์ patompong.sae@mahidol.ac.th ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Root Lab Mahidol Patompong

Read More
อาจารย์

Puey Ounjai Lab

แนะนำเว็บไซต์ Puey Ounjai Lab ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง http://ounjailab.com มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

Read More