สงกรานต์ บานฉ่ำ 2561

ชาวภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมมงาน “สงกรานต์ บานฉ่ำ” ที่สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นำโดยนายกสโมร อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา) เมื่อในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 07.30

Read more

สงกรานต์คณะวิทย์ 2559

ขอแสดงความยินดีกับพี่นิด ลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์ บุคลากรภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเทพีสงกรานต์ “สวยสมวัย” เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Read more

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ 2558

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยในเทศกาลสงกรานต์ 2558 และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ภาควิชาชีววิทยาได้จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชาขึ้นที่ห้องประชุมภาควิชา N416 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา สรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชา ภาพบรรยากาศการรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ภาควิชาชีววิทยา

Read more

อรรถพล อภัยทอง ได้รับรางวัลชมเชยประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ตลอดมา ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขึ้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา นายอรรถพล อภัยทอง (บอส) ผู้เข้าประกวดด้วยเพลงชมทุ่ง ก็ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน 500 บาท เมื่อบ่ายวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เพลงชมทุ่ง ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทย์ 2558

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 มีการตักบาตรทำบุญ รดน้ำแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะ และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ เช่นการร้องเพลงลูกทุ่งชิงรางวัล บุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เช่นหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากร ดังภาพในอัลบั้มสงกรานต์คณะวิทย์ 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

Read more