คะแนน

กิจกรรมเสริมนักศึกษาบุคลากรศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์ให้คะแนนกองเชียร์ กีฬาปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน) กองเชียร์ 40 คะแนน ความพร้อมเพรียง สวยงาม ประทับใจผู้ชม 15 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ อุปกรณ์ประกอบ การเชียร์ต่อเนื่อง (เช่น การแปรอักษร รูปภาพ) 15 คะแนน

Read More
การสอบรายวิชา

คะแนนสอบกลางภาควิชาชีววิทยา

[visualizer id=”1408″] เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค วิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read More
การสอบ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 322

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา วทชว 322 วิวัฒนาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 ข้อสอบส่วนของอ.ณัฐพล คะแนนสอบรายบุคคลจะประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าห้อง B408 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วทชว 322 วิวัฒนาการ

Read More
การสอบ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 208

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชา วทชว 208 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หัวข้อแอนีลิดและไฟลัมย่อย ของอ.ณัฐพล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 ภาพที่ 1 ภาพรวมคะแนนสอบ  ค่าเฉลี่ย 21.5 จาก 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

Read More