ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ภาควิชาชีววิทยา ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F (Fail) หรือ I (Incomplete) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น ขาดสอบ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ลาออก ด้วยเป็นต้น สรุปความถี่ของเกรดต่าง ๆ A, B+, B, C+,

Read more

SciEx 2015 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ในลักษณะของการประชุมวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรูปแบบของการบรรยายและการนำเสนอโปสเตอร์ ในปีพ.ศ. 2558 นี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 16 และตามกำหนดการจะจัดงานนี้ขึ้นในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 0830-1630

Read more