ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางสอบกลางภาค (midterm examination) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบวิชาชีววิทยา
ตารางสอบวิชาชีววิทยา

 

การสอบกลางภาควิชาชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตรงกับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

 • SCBI 109
 • SCBI 113
 • SCBI 114
 • SCBI 115
 • SCBI 116
 • SCBI 117
 • SCBI 121
 • SCBI 124

เครื่องเขียน

 • ดินสอ 2B
 • ยางลบ
 • ปากกา (หมึกน้ำเงิน หรือดำ)

การแต่งกาย

 • ชุดนักศึกษา
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา

การประกาศผลสอบกลางภาค วิชาชีววิทยา

 • วันที่ประกาศผลสอบ ภายในวันที่  30 ต.ค. 2558
 • จุดประกาศผลสอบ บอร์ดหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทย์ 3

หมายเหตุ

 • การสอบปฏิบัติการ จัดสอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพฤหัสฯที่ 22 ตุลาคม 2558
 • ปัญหาที่พบในการสอบกลางภาควิชาชีววิทยาครั้งนี้
  • มีข้อสอบไม่ครบในบางกลุ่ม
  • มีนักศึกษาเข้าสอบสาย เนื่องจากใช้ตารางสอบเก่า (มหาวิทยาลัยแจ้งมาสองฉบับ แต่นักศึกษาใช้ข้อมูลฉบับแรก)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง