การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Biology_Senior_Project_Presentation_20150428-29

การนำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ตรงกับวันที่ 28-29 เมษายน 2558 บริเวณอาคารบรรยายรวม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายพิเศษ

  • ปาฐกถาเรื่อง “Learing lives through the life of a biologist” โดย ศ.ดร.นพ ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร (ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2541)

ภาพบรรยากาศ

MUBio_Project_Presentation_Day_2015

ภาพโดยพี่สินาด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง