ระพี บุญเปลื้อง

Lecturer Dr. Rapee Boonplueang

อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง

Room : B414
Phone : 02 201 5482
E-Mail : rapee.boo@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (13 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)

ขับร้องเพลง: พันธะสัญญา วิทยา มหิดล (2558)

การเรียนการสอน

  • SCBI 102 (ผู้จัดปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์และเนื้อเยื่อสัตว์)
  • SCBI 117

บรรยายพิเศษ

[related_post themes=”flat”]

งานวิจัย

  • Developmental biology
  • Neuroscience