รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์

อ.รัตนวิจิตร

Lecturer Dr.Rattanavijit Vijitruth

Room : B404
Phone : 02 201 5475
E-Mail : rattanavijit.vij@mahidol.ac.th

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  • ผู้ประสานงานค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12 (ผู้ประสานงานหลัก)

งานวิจัย

  • Neuroinflamation
  • Neurodegeneration
  • Neurotoxicity