การหายใจและการไหลเวียนของเลือด

Circ_Lab_20150420pm_08

ปฏิบัติการสุดท้ายของปีการศึกษานี้คือปฏิบัติการเรื่องการหายใจและการไหลเวียนเลือด ซึ่งเราใช้ปลาทอง (goldfish) ในการศึกษา

  • ศึกษาอัตราการหายใจจากการปิดเปิดของแผ่นปิดเหงือก (operculum) ที่อุณหภูมิต่างๆ
  • ดูการไหลเวียนของเลือดบริเวณหางปลาทองเมื่อกระตุ้นด้วยความร้อน ความเย็น และแอลกอฮอล์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง