กิจกรรมเสริมนักศึกษาหลักสูตร

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 1200-1630

เวลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ปกครอง
1200-1245 ลงทะเบียน และรับประทานอาหาร
1300-1400 กิจกรรมต้อนรับสู่พญาไท (ซุ้มเฟื้องฟ้า) ผู้ปกครองขึ้นห้อง L-01
1400-1500 กิจกรรมปฐมนิเทศ
1510-1520 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ห้อง B 401
1530-1540 หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับนักศึกษา
1540-1550 ประธานหลักสูตรฯ ชี้แจงหลักสูตร
1550-1610 แนะนำรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3-4
1630 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ