บุคลากร

ชีววิทยากษีณานุสรณ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีพิธีทางพระพุทธศาสนาในช่วงเช้าและงานพิธีแสดงมุทิตาจิตในช่วงบ่าย โดยในปีนี้ ภาควิชาชีววิทยา มีบุคลากรเกษียณ 4 ท่านดังนี้

  • ศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ กิจทวี
  • นายสินาด ประชุมพันธุ์
  • นายนพนนท์ ปิ่นประดับ และ
  • นางลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง