กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา

วัน เดือน ปี หัวข้อ สถานที่และเวลา
27 มี.ค. 59 Biology Reunion 2016 สุโกศล
29 ก.พ. 59 Meet the (new) Dean TBA
15 ก.พ. 59 วันเริ่มทำงานของหัวหน้าภาควิชาคนใหม่
12 ก.พ. 59 วันครบวาระดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาของ อ.ประหยัด
29 ม.ค. 59 Biology Alumni Reunion Meeting 2 N416
27 ม.ค. 59 การสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ภาควิชาชีววิทยา (รอบที่ 1) N416 0900
27 ม.ค. 59 Special Workshop on "Get ready for formal presentation and job interview" by Dr. Rapee Boonplueang Stang
25 ม.ค. 59 วันสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา K103
22 ม.ค. 59 การเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชา ธุรการภาคฯ
21 ม.ค. 59 Special Seminar by Dr.Alisa Damnernsawad TBA
20 ม.ค. 59 การเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชา (ล่วงหน้า) ธุรการภาคฯ
13 ม.ค. 59 สานสัมพันธ์ชีววิทยา 5 อาคารสตางค์
11 ม.ค. 59 วันประกาศผลการเรียน (ประกาศเกรด) eStudents
11 ม.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่สอง ม.มหิดล
5 ม.ค. 59 ทำบุญปีใหม่ภาควิชา N416
4 ม.ค. 59 วันส่งผลการเรียน (ส่งเกรด) งานการศึกษา
23 ธ.ค. 58 งานปีใหม่ คณะวิทย์ คณะวิทย์
15 ธ.ค. 58 ซ้อมเชียร์ N516 13:00
14 ธ.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาชีววิทยา ศาลายา
28-29 พ.ย. 58 ประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศพิษวิทยาฯ CRI
25 พ.ย. 58 งานลอยกระทง L-01
6-7 พ.ย. 58 มหิดลวิชาการ มหิดลศาลายา
21 ต.ค. 58 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ตึกกลม
13 ต.ค. 58 สอบกลางภาคชีววิทยา (ชั้นปี 1) ศาลายา
30 ก.ย. 58 ฉลอง 60 ปี อ.ประหยัด โดยอ.มาลียาและลูกศิษย์ โรงแรมสุโกศล
24 ก.ย. 58 วันมหิดล MLC
23 ก.ย. 58 งานมุทิตาจิต (งานเกษียณคณะฯ) ห้องสตางค์
18 ก.ย. 58 งานเกษียณราชการภาควิชาชีววิทยา N416 11:00
16 ก.ย. 58 พิธีไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา ห้องสตางค์ 13:20
16 ก.ย. 58 Special Seminar on Bird Migration N506 10:00
12-13 ก.ย. 58 ค่ายชีวะ…สัญจร (BioJourney) Adventure Point
10 ก.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA SAR Workshop รุ่นที่ 1 สังคมและประชากร 08:30-16:30
9 ก.ย. 58 Junior Science Club (BryoFight!) K102 13:00-16:00
7 ก.ย. 58 วันพระราชทานปริญญาบัตร มหิดลสิทธาคาร
7 ก.ย. 58 กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (PE 2/2558) คุณเบญจมาศ 16:30
5 ก.ย. 58 ซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร มหิดลสิทธาคาร
3 ก.ย. 58 งดการเรียนการสอนห้องบรรยายกษาณ และห้องชัชวาล ซ้อมรับปริญญา
30 ส.ค. 58 ถ่ายรูปหมู่นักศึกษารับปริญญา ลานศรีตรังทอง 14:00

กิจกรรมในอดีต
วัน เดือน ปี หัวข้อ สถานที่และเวลา
26 สิงหาคม 2558 Biosafety for Grad Students L02 0900-1630
26 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ อ.สตางค์ 09:00-16:00
26 สิงหาคม 2558 ประชุมภาควิชา เดือนสิงหาคม 2558 N416 13:00
19 สิงหาคม 2558 Chemical Safety for Grad Students L02 0900-1630
17 สิงหาคม 2558 เปิดเทอม ทุกวิทยาเขต
15-17 ส.ค. 58 ค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ภูไอยรา จ.นครนายก
11 สิงหาคม 2558 Orientation for New Grad Students L02 13:00-15:30
3-6 สิงหาคม 2558 สอบปลายภาคฤดูร้อน (SCBI116) TBC
29 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการขอย้ายภาควิชา งานการศึกษา
22 กรกฎาคม 2558 ประชุมภาควิชา ประจำเดือนกรกฎาคม N416 1300-1600
21 กรกฎาคม 2558 วันชีววิทยา ค่ายเสริมสร้างวิชาการ 2558 ศาลายา
19-22 กรกฎาคม 2558 ค่ายเสริมสร้างวิชาการ 2558 ศาลายา
15 กรกฎาคม 2558 สอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยา SCBI 102 และ 104 (สำหรับผู้ติด F และยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว) N500 1300-1400
13 กรกฎาคม 2558 Bio Tea Time B401 14:00-16:00
13-17 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวเข้าภาควิชา ธุรการภาควิชา
10 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชา งานการศึกษา
3 กรกฎาคม 2558 MU LabPass Workshop 2015 MU Salaya 0900
1 กรกฎาคม 2558 Biology Summer Research Training Online info
22 มิถุนายน 2558 ประชุมเลือกสาขาวิชา K101 1400
18 มิถุนายน 2558 หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มม.-วมว. K101 0930
15-16 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์ AUN-QA ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้
15-16 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Effective Teaching and Learning in Science ลงทะเบียน
15 มิถุนายน 2558 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัววิชาที่ผลการเรียนเป็น F ติดต่องานการศึกษา
15 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการเรียน (ประกาศเกรด) ออนไลน์
10 มิถุนายน 2558 การเพาะกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการค้า K102 1130-1300
29 พฤษภาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้องประชุมสตางค์ 13:00
26 พฤษภาคม 2558 วันจัดงาน SciEx2015 และงานปัจฉิมนิเทศ เว็บไซต์
19 พฤษภาคม 2558 สอบปลายภาควิชาชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาลายา 0900-1200
18 พฤษภาคม 2558 การสอบความรู้เบื้องต้น (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2558 R401 0900-1200
15 พฤษภาคม 2558 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนร่วมงาน SciEx2015 ลงทะเบียน
12 พฤษภาคม 2558 แนะแนวการศึกษานักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 N516 11:00-12:00
7-8 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา อ.ปฐมพงษ์
6 พฤษภาคม 2558 อบรมการใช้เครื่อง Microplate Reader โดยบริษัท DKSH N400/8 1300-1500
6 พฤษภาคม 2558 โครงการยุวรามาเยี่ยมชม Bio-Geo Path Bio-Geo Path
30 เมษายน 2558 หมดเวลารับสมัครเข้าป.โท ป.เอก รอบ 2
28-29 เมษายน 2558 งาน Senior Project Presentation 2015 TBA
23 เมษายน 2558 กำหนดส่งบทคัดย่องาน SciEx2015 รายละเอียด
20-24 เมษายน 2558 บุคลากรเซ็นรับทราผลการประเมินการปฏิบัติงาน (PE) ติดต่อคุณเบญจมาศ
16 เมษายน 2558 ติดประกาศคะแนนสอบกลางภาค SCBI 104 ตึกวิทย์ 3
8 เมษายน 2558 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทย์ 2558 K102 0700-1600
5 เมษายน 2558 เปิดตัวหนังสือ "กำเนิดสปีชีส์" ฉบับภาษาไทย http://on.fb.me/1GsOVgr
2 เมษายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง Real Time PCR K627 0900-1500
1 เมษายน 2558 Biology Research Day N101 1300-1600
1 เมษายน 2558 อบรมการใช้เครื่อง Microplate Reader โดยบริษัท DKSH N400/8 1300-1500
31 มีนาคม 2558 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน N416 1300-1600
31 มีนาคม 2558 ประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน N416 0900-1000
25 มีนาคม 2558 อบรมการใช้งานเครื่อง Vertical Autoclave Hirayama รุ่น HVE-50 N400
25 มีนาคม 2558 อบรมการใช้เครื่อง Microplate Reader โดยบริษัท DKSH N400/8 1300-1500
20 มีนาคม 2558 อบรมการใช้เครื่อง Microplate Reader โดยบริษัท DKSH N400/8 1300-1500
16 มีนาคม 2558 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SciEx2015 ลงทะเบียน
11 มีนาคม 2558 อบรมการใช้กล้อง Inverted Microscope (ECLIPSE TS100) N401 1300-1600
16 กุมภาพันธ์ 2558 เริ่มใช้ระบบบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์ http://bit.ly/1G1GA37