ดับไฟตึก N ทั้งตึกวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ประจำอาคารเพื่อทดแทนตู้เดิมที่ชำรุด จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ดังนี้

  • ดับไฟฟ้าอาคาร N ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
  • ดับไฟฟ้าอาคาร C ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
  • ดับไฟฟ้าอาคาร P ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

ที่มา: MUSC Must Know ฉบับที่ 4/2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 (อีเมล์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง