กิจกรรมเสริม

ลำดับการจัดกิจกรรม Junior Science Club

ลำดับการจัดกิจกรรม Junior Science Club

ครั้งที่ 2555 2556 2557 2558
1 BT CH PY BI-PL
2 CH BI-PL BI-PL CH
3 BI-PL PY MA MA
4 PY MA BT BT
5 MA BT CH PY