มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ


รายการฉายแวว ซี่รีย์งานวิจัยนักศึกษา ตอนกล้องจุลทรรศน์ DIY โดยนายแก่นพงศ์ บุญถาวร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง