วีดิโอ

รากกู้โลก

Youtube_Root1

รายการ DeScience ช่อง Mahidol Channel ตอน รากกู้โลก (ตอนที่ 1)

Youtube_Root2

รายการ DeScience ช่อง Mahidol Channel ตอน รากกู้โลก (ตอนที่ 2)

Youtube_Root3

รายการ DeScience ช่อง Mahidol Channel ตอน รากกู้โลก (ตอนที่ 3)