ชีวะ…สัญจร 2558

Bio_Adventure_20150912

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ Adventure Point Resort อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง