งานวิจัยภาควิชาชีววิทยา 2544

Publications 2001

 1. Agatsuma T*, Iwagami M, Liu CX, Saitoh Y, Kawanaka M,Upatham S, Qui D, Higuchi T. Molecular phylogenetic position of Schistosoma sinensium in the genus SchistosomaJ Helminthol 2001;75(3):215-21.
  (Department = Biology
  Journal Name = Journal of Helminthology / IF = 0.730)
 2. Apisawetakan S, Chanpoo M, Wanichanon C, Linthong V, Kruatrachue M, Upatham ES, Pumthong T,Sobhon P*. Characterization of trabecular cells in the gonad of Haliotis asinina  J Shellfish Res  2001;20(2):717-24.
  (Department = Biology / Anatomy
  Journal Name = Journal of Shellfish Research / IF = 0.617)
 3. Apisawetakan S, Linthong V, Wanichanon C, Panasophonkul S, Meepool A, Kruatrachue M, Upatham ES, Pumthong T,Sobhon P*. Ultrastructure of female germ cells in Haliotis asinina  Invertebr Reprod Dev  2001;39(1):67-79.
  (Department = Biology / Anatomy
  Journal Name = Invertebrate Reproduction & Development / IF = 0.733)
 4. Attwood SW,Upatham ES, Southgate VR. The detection of Schistosoma mekongi infections in a natural population ofNeotricula aperta at Khong Island, Laos, and the control of Mekong schistosomiasis. J Molluscan Stud  2001;67(3):400-5.
  (Department = Biology
  Journal Name = Journal of Molluscan Studies / IF = 0.621)
 5. Boonyawanich S,Kruatrachue MUpatham ES, Soontornchainaksaeng PPokethitiyook PSinghakaew S. The effect of carbamate insecticide on the growth of three aquatic plant species: Ipomoea aquaticaPistia stratiotes andHydrocharis dubiaScienceAsia 2001;27(2):99-104.
  (Department = Biology / Plant Science)
 6. Chareonviriyaphap T,Sungvornyothin SRatanatham S, Prabaripai A. Insecticide-induced behavioral responses ofAnopheles minimus, a malaria vector in Thailand. J Am Mosquito Contr  2001;17(1):13-22.
  (Department = Biology – M.Sc. thesis
  Journal Name = Journal of The American Mosquito Control Association / IF = 0.763)
 7. Damrongphol P,Jaroensastraraks P. Morphology and regional distribution of the Primordial germ cells in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergiiScienceAsia  2001;27(1):15-9.
  (Department = Biology)
 8. Damrongphol P,Jaroensastraraks P. Polyploid mosaics induced by temperature shocks in the giant freshwater prawns Macrobrachium rosenbergiiCytologia  2001; 66(2):167-71.
  (Department = Biology)
 9. Damrongphol P,Jaroensastraraks PPoolsanguan B. Effect of various medium compositions on survival and hatching rates of embryos of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii cultured in vitro. Fisheries Sci 2001;67(1):64-70.
  (Department = Biology
  Journal Name = Fisheries Science / IF = 0.495 )
 10. Dangprasert T, Khawsuk W, Meepool A,Wanichanon CViyanant VUpatham ES, Wongratanacheevin S, Sobhon P.Fasciola gigantica: surface topography of the adult tegument. J Helminthol  2001;75(1):43-50.
  (Department = Biology / Anatomy
  Journal Name = Journal of Helminthology / IF = 0.730)
 11. Grams R,Vichasri-Grams SSobhon PUpatham ESViyanant V. Molecular cloning and characterization of cathepsin L encoding genes from Fasciola giganticaParasitol Int  2001;50(2):105-14.
  (Department = Biology / Anatomy)
 12. Harrington LC, Buonaccorsi JP, Edman JD, Costero A,Kittayapong P, Clark GG, Scott TW. Analysis of survival of young and old Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) from Puerto Rico and Thailand. J Med Entomol  2001;38(4):537-47.
  (Department = Biology
  Journal Name = Journal of Medical Entomology / IF = 1.051)
 13. Kengne P, Trung HD,Baimai V, Coosemans M, Manguin S*. A multiplex PCR-based method derived from random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers for the identification of species of the Anopheles minimus group in Southeast Asia. Insect Mol Biol  2001;10(5):427-35.
  (Department = Biology
  Journal Name = Insect Molecular Biology / IF = 2.574)
 14. Keprasertsup S*,Upatham ESSukhapanth NPrempree P. Degradation of methyl parathion in an aqueous medium by soil bacteria. ScienceAsia  2001;27(4):261-70.
  (Department = Biology / Chemistry)
 15. Mungkung R,Upatham ESPokethitiyook PKruatrachue M, Panichajakul C. Effects of humic acid and water hardness on acute toxicity and accumulation of cadmium in the freshwater fish (Puntius gonionotus Bleeker).ScienceAsia  2001;27(3):157-64.
  (Department = Biology)
 16. Round P, Robson C. Provenance and affinities of the Cambodian laughingthrushGarrulax ferrariusForktail 2001;17:41-4.
  (Department = Biology)
 17. Round PD, Nadee N. A record ofOriolus traillii nigellicauda from Thailand. Nat Hist Bull Siam Soc  2001;49:117-9.
  (Department = Biology)
  Journal Name = Natural History Bulletin of the Siam Society
 18. Sawatpeera S,Upatham ESKruatrachue MChitramvong YP, Sonchaeng P, Pumthong T, Nugranad J. Larval development in Haliotis asinina  J Shellfish Res  2001;20(2):593-602.
  (Department = Biology
  Journal Name = Journal of Shellfish Research / IF = 0.617)
 19. Sungvornyothin S, Chareonviriyaphap T, Prabaripai A,Thirakhupt VRatanatham S, Bangs MJ. Effects of nutritional and physiological status on behavioral avoidance of Anopheles minimus (Diptera : Culicidae) to DDT, deltamethrin and lambdacyhalothrin. J Vector Ecol  2001;26(2):202-15.
  (Department = Biology – M.Sc. thesis
  Journal Name = Journal of Vector Ecology / IF = 0.947)
 20. Thipaksorn A,Kittayapong PMilne JRThirakhupt V, Sindhusake S, Poonchaisri S. Additions to the distributions of rice field odonates in Thailand. Malangpo 2001;18:171-4.
  (Department = Biology – M.Sc. thesis
  Journal Name = Malangpo)
  T
 21. Thongkukiatkul A,Sobhon PUpatham ESKruatrachue MWanichanon CChitramvong YP, Pumthong T. Ultrastructure of neurosecretory cells in the cerebral and pleuropedal ganglia of Haliotis asinina  J Shellfish Res  2001;20(2):733-41.
  (Department = Biology / Anatomy
  Journal Name = Journal of Shellfish Research / IF = 0.617)
 22. Visoottiviseth P, Chanwanna N. A newly established cell culture from hybrid catfish (Clarias gariepinusx Clarias macrocephalus) for screening toxicity of triphenyltin hydroxide. Appl Organomet Chem  2001;15(6):463-72.
  (Department = Biology
  Journal Name = Applied Organometallic Chemistry / IF = 1.556)
 23. Visoottiviseth P, Chanwanna N. Application of cell culture from hybrid catfish (Clarias gariepinusClarias macrocephalus) in screening toxicity of chemicals. ScienceAsia  2001;27(2):75-81.
  (Department = Biology
  Journal Name = ScienceAsia)
 24. Visoottiviseth P,Panviroj N. Selection of fungi capable of removing toxic arsenic compounds from liquid medium.ScienceAsia  2001;27(2):83-92.
  (Department = Biology – M.Sc. thesis
  Journal Name = ScienceAsia)
 25. Walton C, Handley JM, Collins FH,Baimai V, Harbach RE, Deesin V, Butlin RK. Genetic population structure and introgression in Anopheles dirus mosquitoes in South-east Asia. Mol Ecol  2001;10(3):569-80.
  (Department = Biology
  Journal Name = Molecular Ecology / IF = 2.769)