การประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินสมรรถนะ

ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ภาควิชาชีววิทยา ร่วมชี้แจงหลักการและเหตุผลของการประเมินสมรรถนะมหาวิทยาลัยมหิดล (competency) แก่บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 0900-1000 ณ ห้อง N416

11106461_10204042598053875_1408515203_n

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง