นักศึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรา

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 4

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา โดยในปีนี้ ภาควิชาชีววิทยาจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ณ ภูไอยรารีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

กำหนดการ

14 สิงหาคม 2558

 • ลงทะเบียน
 • ออกเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์ สู่ภูไอยรา จังหวัดนครนายก
 • เข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรม และสันทนาการละลายพฤติกรรม
 • กิจกรรม “สมรภูมิแห่งภูไอยรา ภาคปฐมบท”
  • ฐานที่ 1 อวัยวะติดบหนึบ
  • ฐานที่ 2 ฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกัน
  • ฐานที่ 3 กู้ระเบิด
  • ฐานที่ 4 เธอ…หัวใจกระดาษ
  • ฐานที่ 5 ยาวๆ ใหญ่ๆ จับได้อะไรเอ่ย
 • กิจกรรม “สมรภูมิแห่งภูไอยรา ภาคปัจฉิมบท”
  • ฐานที่ 1 ตากผ้าบาทาปลิว
  • ฐานที่ 2 SPY ลอดช่อง
  • ฐานที่ 3 เติมน้ำให้หน่อย
  • ฐานที่ 4 จ้าวแห่งการบิน
  • ฐานที่ 5 น้ำแตกแหวกลูกโป่ง
 • กิจกรรมแนะนำอาจารย์
 • กิจกรรมการแสดงละครชั้นปี

15 สิงหาคม 2558

 • กิจกรรม “Bio Battle!”
 • กิจกรรม “The Face Bio”
 • กิจกรรมกีฬาประจำปีแห่งอาณาจักร
 • กิจกรรมมหาสงคราม (The Great War)
 • กิจกรรมฐานจากอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
 • กิจกรรมพบปะอาจารย์
 • ปี 2 ตามหาหยกจักรพรรดิที่หายไป
 • ปี 3 Ice Room
 • กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

16 สิงหาคม 2558

 • กิจกรรมเปิดสายภาค
 • กิจกรรมใบ้คำสายฟ้าแล่บ
 • พิธีปิดโครงการฯ
 • เดินทางไปน้ำตกสาริกา
 • เดินทางกลับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล