กิจกรรม Big Cleaning Day#2020 ภาควิชาชีววิทยา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2020

กิจกรรม Big Cleaning Day#2020 ภาควิชาชีววิทยา
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและตัวแทนห้องปฏิบัติการรับอุปกรณ์ อาคารชีววิทยาใหม่ ห้อง N401
09.30 – 11.30 น. ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของภาควิชาชีววิทยา
+++การแต่งกายชุดลุย +++ พร้อมกันใส่เสื้อภาควิชาชีววิทยา สีใด รุ่นใดตามชอบตามสะดวก (:
หมายเหตุ : * กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ท่านที่สามารถเข้าร่วมได้กรุณาลงทะเบียนเพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับรองรับทุกท่านด้วยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRMlMsF_LuYS1QdU_INYQTR_QcCHjX6KrfW9h4wnCrCgNxdw/viewform