ปฏิบัติการ

Animal Development Lab 2

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องการเจริญของสัตว์ 2 (Animal Development) ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 0930-1220 และ 1330-1620

อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ อ.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา

การสอบเก็บคะแนน

  • วาดภาพส่งท้ายชั่วโมง
  • การสอบย่อยท้ายชั่วโมง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง