ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล และสาธิตระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล โดยบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น

003 001

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนร่วมงานที่หน้าห้อง N 401 หรือติดต่อ น.ส.ชุดาภรณ์ โกมลโยธิน E–mail: chudaporn.rushmore@gmail.com, เบอร์มือถือ: 081-3961112

***ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ผ่าน iPad หรือ iPhone และสามารถดูภาพผ่าน Application ได้แบบ Real time steaming และยังสามารถวัดขนาดใส่ Scale bar บันทึกภาพหรือการแชร์รูปภาพไปยัง E-mail หรือ Social Media อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม***