เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

อ.เอกชัย

Lecturer Dr.Ekgachai Jiratthitikul

ห้องทำงาน B412
โทรศัพท์ 02 201 5481
อีเมล์ ekgachai.jer@mahidol.ac.th

ทุนวิจัย

  • ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • กรรมการค่ายเสริมสร้างวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน