เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

Assistant Professor Dr. Jenjit Khudamrongsawat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

Room : N512
Phone : 02 201 5274
E-Mail : jenjit.khu@mahidol.ac.th / jenjit.khu@mahidol.edu

งานวิจัย

  • Polymorphism in mahseer (Pisces: Cyprinidae)
  • Life history of mahseer, population genetics of the spiny-breasted frogs