นักศึกษาได้รับรางวัลประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน 11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น รางวัลชมเชย...

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาประจำปี 2558

ภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ (คะแนนรวม) การแข่งขันกีฬาประจำปี 2558 จัดโดยสโมสรผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง ชายเดี่ยว 1 เหรียญทอง ชายคู่ 1 เหรียญเงิน...

พิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงที่ดีแก่ภาควิชาชีววิทยา เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์...

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2555

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชากร วรขจิต นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน) ประจำปี 2558 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและวิชาการ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ณิชากร วรขจิต (ฐานข้อมูลโครงการพสวท.)

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลจากงาน SciEx2015

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (Science Project Exhibition 2015) เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 รางวัล Plenary Talk เงินรางวัล 2,000 บาท...

ผลการคัดเลือกผู้แทนภาควิชาร่วมงาน SciEx 2015

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย (senior project) ที่มีคุณภาพดี น่าสนใจ และสามารถถ่ายทอดได้ดีผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษไปร่วมงานนิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (SciEx 2015) จึงได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยของตนต่อที่ประชุมในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ผลการคัดเลือกนักศึกษาร่วมงาน SciEx...

อรรถพล อภัยทอง ได้รับรางวัลชมเชยประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ตลอดมา ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขึ้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา นายอรรถพล อภัยทอง (บอส) ผู้เข้าประกวดด้วยเพลงชมทุ่ง ก็ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน 500 บาท เมื่อบ่ายวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เพลงชมทุ่ง...

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบูรณาการทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบูรณาการทั่วไป จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพจาก Facebook